Анелия Минкова Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5700009240
Колегия: Пловдив Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 06.6.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 22.5.2012 г.

Сътрудник на:
адвокат: 2200001340 Арнаудов и Узунова

Печат   Имейл