Надя Илиянова Палева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5000000944
Колегия: Пазарджик Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 17.1.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №№12 / 16.12.2010 г.

Сътрудник на:
адвокат: 1700012144 Илиян Георгиев Палев

Печат   Имейл