Йорданка Василева Стоянова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5000001044
Колегия: Пазарджик Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 26.3.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №№2 / 15.3.2012 г.

Сътрудник на:
адвокат: 1000003044 Валери Стоянов Стоянов

Печат   Имейл