Екатерина Йорданова Чавдарова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5300000844
Колегия: Пазарджик Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 18.5.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №№5 / 29.4.2010 г.

Сътрудник на:
адвокат: 1700022944 Стоян Галитионов Чавдаров

Печат   Имейл