Атанаска Рангелова Чавдарова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5700000744
Колегия: Пазарджик Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 18.5.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №№5 / 29.4.2010 г.

Сътрудник на:
адвокат: 1300025344 Чавдар Стоянов Чавдаров

Печат   Имейл