Галена Емилова Ангелова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5600000134
Колегия: Монтана Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 11.3.2014 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №237 / 24.2.2014 г.

Сътрудник на:
адвокат: 1200001534 Борис Найденов Цветков

Печат   Имейл