Теодора Петрова Велкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5800000425
Колегия: Кюстендил Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 26.4.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 25.4.2013 г.

Сътрудник на:
адвокат: 2000000225 ВУКОВСКА , ТРИФОНОВА И ПАРТНЬОРИ

Печат   Имейл