Светлана Николаева Кирилова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5100000325
Колегия: Кюстендил Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 12.7.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 11.7.2012 г.

Сътрудник на:
адвокат: 2300000125 Антимов и Канева

Печат   Имейл