Росица Сергиева Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5900000125
Колегия: Кюстендил Статус: Недействащ
Дата на първоначално вписване: 05.3.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 02.3.2010 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съвет от 08.07.2010 г.

Сътрудник на:

Печат   Имейл