Мария Димитрова Табакова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5500000225
Колегия: Кюстендил Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 19.6.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 19.6.2012 г.

Сътрудник на:
адвокат: 1900017925 Нели Тодорова Икономова

Печат   Имейл