Валери Драганов Ненов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5400000525
Колегия: Кюстендил Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 06.3.2014 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 05.3.2014 г.

Сътрудник на:
адвокат: 1100025925 Десислава Валериева Ненова

Печат   Имейл