Цветелина Миладинова Цветкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5000000530
Колегия: Враца Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 05.11.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №194 / 03.11.2010 г.

Сътрудник на:
адвокат: 2900000130 Пешковски и Карамелски

Печат   Имейл