fbpx

Мария Михайлова Мусова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5900002350
Колегия: Велико Търново Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 09.11.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №Протокол 14 / 09.11.2011 г.

Сътрудник на:
адвокат: 1300021850 Александър Михайлов Кърлин