Красимир Николов Тунчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5900001950
Колегия: Велико Търново Статус: Действащ
Дата на първоначално вписване: 19.2.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 19.2.2009 г.

Сътрудник на:
адвокат: 2200000750 Адвокатско дружество - Митко Минев, Даниела Минева, Кирил Андреев, Лили Матева и Юлия Миневска

Печат   Имейл