Александра Иванова Георгиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 5100001050
Колегия: Велико Търново Статус: Недействащ
Дата на първоначално вписване: 21.5.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 17.5.2007 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съвет от 13.02.2009 г.

Сътрудник на:

Печат   Имейл