Адвокатско съдружие ГЕОРГИЕВ И ПАРТНЬОРИ

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3000000386
Колегия: Ямбол
Адрес: 8600; област: Ямбол; община: Ямбол; град: гр. Ямбол; ул. "Жорж Папазов" №14, ет. 4, кант. 409 Телефон: (046) 661310
Договор за съдружие: 28.2.2014 г.

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 17.3.2014 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 04.3.2014 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1300002086 Георги Николаев Георгиев

Съдружници
съдружник: 1300002086 Георги Николаев Георгиев
съдружник: 1800006586 Марияна Маркова Йовчева-Георгиева

Печат   Имейл