Адвокатско съдружие Ангелова, Димитрова и партньори

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3300000286
Колегия: Ямбол
Адрес: 8600; област: Ямбол; община: Ямбол; град: гр. Ямбол; ул. Жорж Папазов №14, кант. 207 Телефон: (046) 662223
Договор за съдружие: 14.2.2012 г.

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 04.4.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 20.3.2012 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1200000486 Анелия Неделчева Димитрова
1900006286 Марина Петрова Ангелова

Съдружници
съдружник: 1200000486 Анелия Неделчева Димитрова
съдружник: 1900006286 Марина Петрова Ангелова

Печат   Имейл