Адвокатско съдружие Адвокатска къща "Виа Кредо"

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3700000186
Колегия: Ямбол
Адрес: 8600; област: Ямбол; община: Ямбол; град: Ямбол; ул. "Цар Освободител" 5А, ет. 1 Телефон: (046) 662440; (046) 662441
Договор за съдружие:

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 11.11.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 25.11.2004 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1500008286 Пламенка Минчева Стоева

Съдружници
съдружник: 1200002386 Гочо Петков Димов
съдружник: 1500007886 Пламен Георгиев Болградов
съдружник: 1500008286 Пламенка Минчева Стоева

Печат   Имейл