fbpx

Адвокатско съдружие Станилова - Желязков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3000000563
Колегия: Хасково
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; район "Средец" , ул. "Славянска" 33, ет. 5, ап. 14 Телефон: (02) 9889180
Договор за съдружие: 01.11.2008 г.

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 14.11.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 03.11.2008 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1000033263 Захари Нанев Желязков
1400169110 Петя Станилова Станилова

Съдружници
съдружник: 1000033263 Захари Нанев Желязков
съдружник: 1400169110 Петя Станилова Станилова