fbpx

Адвокатско съдружие КОНСУЛТ 2005

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3100000263
Колегия: Хасково
Адрес: 6100; област: Стара Загора; община: Казанлък; град: Казанлък; ул. "Иван Вазов" 3 Телефон: (0431) 64440
Договор за съдружие: 03.2.2005 г.

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 11.11.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 25.1.2005 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1500010863 Диана Кънева Гърдева
1800024660 Николай Христов Нейков
1800011463 Райко Николаев Колев

Съдружници
съдружник: 1500010863 Диана Кънева Гърдева
съдружник: 1800024660 Николай Христов Нейков
съдружник: 1800011463 Райко Николаев Колев