Адвокатско съдружие АДВОКАТСКА КЪЩА ГУНЧЕВА, АНГЕЛОВ

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3800000363
Колегия: Хасково
Адрес: 6300; област: Хасково; община: Хасково; град: гр. Хасково; бул. "България" 142, вх. А, ет. 1 Телефон: (038) 664648
Договор за съдружие: 30.12.2005 г.

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 15.5.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 09.1.2006 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1700003963 Меглена Хари Гунчева
1700006263 Огнян Ванчев Ангелов

Съдружници
съдружник: 1700003963 Меглена Хари Гунчева
съдружник: 1700006263 Огнян Ванчев Ангелов

Печат   Имейл