Адвокатско съдружие Георгиева и Митрушев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3400000560
Колегия: Стара Загора
Адрес: 6000; област: Стара Загора; община: Стара Загора; град: гр. Стара Загора; ул. "Свети Княз Борис І" 98, ет. 6 Телефон: (042) 600187; (042) 649070
Договор за съдружие: 21.11.2011 г.

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 09.12.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №325 / 01.12.2011 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1300004560 Велислав Иванов Митрушев
1000025560 Пенка Славова Георгиева

Съдружници
съдружник: 1300004560 Велислав Иванов Митрушев
съдружник: 1000025560 Пенка Славова Георгиева

Печат   Имейл