1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Адвокатско съдружие Грозев и Симеонов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3000010210
Колегия: София
Адрес: 1138; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Петър Дипларов" №10, партер.
(0 Коментари)

Адвокатско съдружие Овчаров и Парушев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3500010910
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" №72, ет. 1, ап. 1.
(0 Коментари)

Адвокатско съдружие Монева и Харитова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3000010510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Неофит Рилски" №34, надпартерен етаж.
(0 Коментари)

Адвокатско съдружие Легалекс

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3400010110
Колегия: София
Адрес: 1309; област: София; община: Сторична; град: София; район Илинден, ул. "Нишка" №172.
(0 Коментари)

Адвокатско съдружие Данов, Величков и партньори

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3800010010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Пиротска" №12, ет. 2.
(0 Коментари)