Адвокатско съдружие Ърнст и Янг

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3300007910
Колегия: София
Адрес: 1124; област: София; община: Средец; град: София; бул. "Цариградско шосе" № 47 - А, ет. 4. Телефон: (02) 8177100
Договор за съдружие: 25.2.2010 г.

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 12.3.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 09.3.2010 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
6600002201 Александрос Темистоклис Каракитис
6400004701 Еириникос Платис
1000297910 Милен Райчев Райков

Съдружници
съдружник: 6600002201 Александрос Темистоклис Каракитис
съдружник: 6400004701 Еириникос Платис
съдружник: 1000297910 Милен Райчев Райков

Печат   Имейл