Адвокатско съдружие Топчиева, Танчева, Стоева и Петков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3900004910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Солунска" № 41, ет. 7 Телефон: (02) 9863526
Договор за съдружие: 31.1.2007 г.

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 14.2.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 09.2.2007 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1600341210 Владимир Тодоров Петков
1000262710 Елвира Гроник Танчева
1000250010 Елица Симеонова Стоева
1100345410 Ралица Пламенова Топчиева

Съдружници
съдружник: 1600341210 Владимир Тодоров Петков
съдружник: 1000262710 Елвира Гроник Танчева
съдружник: 1000250010 Елица Симеонова Стоева
съдружник: 1100345410 Ралица Пламенова Топчиева

Печат   Имейл