Адвокатско съдружие Логофетова, Николова и съдружници

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3700002510
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Патриарх Евтимий" 31, ет. 2, надпартерен Телефон: (02) 9899030
Договор за съдружие: 24.6.2005 г.

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 11.11.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 13.9.2005 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1200095710 Иглика Димитрова Логофетова
1000185110 Марияна Иванова Николова

Съдружници
съдружник: 1200095710 Иглика Димитрова Логофетова
съдружник: 1000185110 Марияна Иванова Николова

Печат   Имейл