Адвокатско съдружие Китанов, Иванов и партньори

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3600007010
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: София; град: София; ул. "Проф. Никола Михайлов" № 2, ет. 3 Телефон: (02) 9879747
Договор за съдружие: 27.2.2009 г.

Статус: Недействащо
Дата на първоначално вписване: 22.4.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 14.4.2009 г.
Заличено: Заличено от Адвокатския съвет от 22.11.2012 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1200490910 Иван Николаев Иванов
1200209710 Петър Иванов Китанов

Съдружници
съдружник: 1200490910 Иван Николаев Иванов
съдружник: 1200209710 Петър Иванов Китанов

Печат   Имейл