Адвокатско съдружие Денкова, Горанов и партньори

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Идентификация
Личен номер: 3000004610
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София-град; община: Столична; град: гр. София; ул. "Владайска" № 75, ет. 2, ап. 2 Телефон: (02) 9543280
Договор за съдружие: 12.3.2007 г.

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 09.8.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 07.3.2006 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1600018163 Георги Горанов Иванов
1000236310 Даниела Банчева Денкова

Съдружници
съдружник: 1600018163 Георги Горанов Иванов
съдружник: 1000236310 Даниела Банчева Денкова

Печат   Имейл