Адвокатско съдружие Бойкинова, Василева и Славчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3000008410
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Възраждане; град: София; ул. "Лавеле" № 16, ет. 5, ст. 505 Телефон: (088) 8372194
Договор за съдружие: 14.10.2010 г.

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 29.10.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 26.10.2010 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1200136110 Мария Христова Бойкинова
1900291710 Стефка Борисова Славчева
1100172510 Цветанка Георгиева Василева

Съдружници
съдружник: 1200136110 Мария Христова Бойкинова
съдружник: 1900291710 Стефка Борисова Славчева
съдружник: 1100172510 Цветанка Георгиева Василева

Печат   Имейл