Адвокатско съдружие РАДЕВА И СИЕ

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3100000147
Колегия: Смолян
Адрес: 4700; област: Смолян; община: Смолян; град: гр. Смолян; гр. Смолян, бул. "България" №6 Телефон: (0301) 65003
Договор за съдружие: 14.10.2009 г.

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 02.11.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 19.10.2009 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:

Съдружници
съдружник: 1200003147 Елена Димитрова Даскалова-Радева
съдружник: 1500110640 Иванка Танева Стайковска

Печат   Имейл