Адвокатско съдружие Джелепов в съдружие с Митев и Белчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3500000640
Колегия: Пловдив
Адрес: 4000; област: Пловдив; община: Пловдив; град: гр. Пловдив; бул. "Македония" 2, ет. 2 Телефон: (032) 923313
Договор за съдружие: 12.5.2006 г.

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 21.5.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 13.7.2006 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1300061940 Мая Белчева Георгиева

Съдружници
съдружник: 1000008540 Борис Георгиев Джелепов
съдружник: 1300061940 Мая Белчева Георгиева
съдружник: 1000071440 Николай Иванов Митев

Печат   Имейл