fbpx

Адвокатско съдружие ЛЕГИС КОНСУЛТ

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3200000358
Колегия: Плевен
Адрес: 5800; област: Плевен; община: Плевен; град: гр. Плевен; ул. "Цар Симеон" 22б, ет. 2 Телефон: (064) 806184
Договор за съдружие: 01.12.2007 г.

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 28.12.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №69 / 19.12.2007 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:

Съдружници
съдружник: 1800000658 Емил Иванов Пеев
съдружник: 1100000558 Пламен Илиев Аспарухов
съдружник: 1500000458 Силвия Тошева Григорова