Адвокатско съдружие Легис Перфекте

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3600000258
Колегия: Плевен
Адрес: 5800; област: Плевен; община: Плевен; град: гр. Плевен; (ул. ) " Полтава" 5 Телефон: (088) 8590791
Договор за съдружие: 25.5.2006 г.

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 18.9.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №46 / 25.5.2006 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:

Съдружници
съдружник: 1000021758 Гергана Цакова Цакова-Георгиева
съдружник: 1300019858 Ивайло Атанасов Арнаудов

Печат   Имейл