Адвокатско съдружие Акцио консулт

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3000000158
Колегия: Плевен
Адрес: 5800; област: Плевен; община: Плевен; град: Плевен; ул. "Бъкстон" 5, ет. 4, офис 27 Телефон: (064) 801159
Договор за съдружие:

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 11.11.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 25.1.2005 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1400017658 Евгения Иванова Йончева
1600016658 Камелия Петрова Донкова
1000017758 Румен Лилянов Цачев
1300017958 Цецка Цачева Данговска

Съдружници
съдружник: 1700017858 Боряна Докова Кръстева
съдружник: 1400017658 Евгения Иванова Йончева
съдружник: 1600016658 Камелия Петрова Донкова
съдружник: 1000017758 Румен Лилянов Цачев
съдружник: 1300017958 Цецка Цачева Данговска

Печат   Имейл