Адвокатско съдружие Пенков и Цветков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3000000130
Колегия: Враца
Адрес: 3000; област: Враца; община: Враца; град: Враца; ул. "Георги Сава Раковски" 7 Телефон: (092) 660371
Договор за съдружие: 01.1.1900 г.

Статус: Недействащо
Дата на първоначално вписване: 11.11.2005 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 26.1.2005 г.
Заличено: Заличено от Адвокатския съвет от 27.01.2012 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1900008230 Николай Пенков Николов
1600009530 Пламен Борисов Цветков

Съдружници
съдружник: 1900008230 Николай Пенков Николов
съдружник: 1600009530 Пламен Борисов Цветков

Печат   Имейл