Адвокатско съдружие Ганева и Стоименова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3600000150
Колегия: Велико Търново
Адрес: 5000; област: Велико Търново; община: Велико Търново; град: Велико Търново; ул. "Възрожденска" 1, вх. А Телефон: (062) 639086
Договор за съдружие: 28.12.2005 г.

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 11.11.2005 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1600506310 Грета Борисова Ганева
1000021650 Жанета Георгиева Пондалова
1000004550 Петко Дончев Мъжлеков

Съдружници
съдружник: 1600506310 Грета Борисова Ганева
съдружник: 1000021650 Жанета Георгиева Пондалова
съдружник: 1000004550 Петко Дончев Мъжлеков

Печат   Имейл