Адвокатско съдружие Мина Вълева и партньори

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3500001190
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; бул. "Съборни" №22, ет. 3 Телефон: (052) 622361
Договор за съдружие: 09.5.2008 г.

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 22.5.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №10 / 13.5.2008 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1200065090 Мина Александрова Вълева - Радкова

Съдружници
съдружник: 1200065090 Мина Александрова Вълева - Радкова
съдружник: 1900124190 Полина Тодорова Пеева

Печат   Имейл