fbpx

Адвокатско съдружие Златева и Танова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3800000990
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; бул. "Мария Луиза" №33 Телефон: (052) 614847
Договор за съдружие: 14.1.2008 г.

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 10.3.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 12.2.2008 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1000097790 Татяна Русева Златева-Илиева

Съдружници
съдружник: 1000097790 Татяна Русева Златева-Илиева
съдружник: 1900101390 Царина Танова Танова