Адвокатско съдружие Екс Леге

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Идентификация
Личен номер: 3800001390
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Драган Цанков" №11 Телефон: (052) 630853
Договор за съдружие: 17.3.2009 г.

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 19.6.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 24.3.2009 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1000008990 Валя Тодорова Александрова

Съдружници
съдружник: 1000008990 Валя Тодорова Александрова
съдружник: 1800065490 Мирослав Велков Минков

Печат   Имейл