1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Адвокатско съдружие Мина Вълева и партньори

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3500001190
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; бул. "Съборни" №22, ет. 3

Адвокатско съдружие Екс Леге

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Идентификация
Личен номер: 3800001390
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Драган Цанков" №11

Адвокатско съдружие Адвокатска кантора Норма-Калев и Ненова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3900001090
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Христо Попович" №32, ет. 1, каб. 1

Адвокатско съдружие Дякова и Кондова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3400001490
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Васил Априлов" №8, партер

Адвокатско съдружие Златева и Танова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3800000990
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; бул. "Мария Луиза" №33

Адвокатско съдружие Адвокатска кантора Калев и Борисов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3500000790
Колегия: Варна
Адрес: 9000; област: Варна; община: Варна; град: гр. Варна; ул. "Драгоман" №1