Адвокатско съдружие Попов, Попова и Сие

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 3300000480
Колегия: Бургас
Адрес: 8230; област: Бургас; община: Несебьр; град: гр. Несебър; ул. " Иван Вазов" 23 А, ет. 1 Телефон: (0554) 42636
Договор за съдружие: 10.5.2013 г.

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 31.5.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 29.5.2013 г.

Управляващи съдружници
Управляващ съдружник:
1700012980 Димитър Георгиев Попов

Съдружници
съдружник: 1700012980 Димитър Георгиев Попов
съдружник: 1800048580 Чанка Иванова Попова

Печат   Имейл