Адвокатско дружество Георгиева и Стоичков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Идентификация
Личен номер: 2200001997
Колегия: Шумен
Адрес: 9700; област: Шумен; община: Шумен; град: гр. Шумен; ул. Бачо Киро №5, офис. 9

Телефон: (0888) 424385, 0888428379

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 05.11.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 31.10.2013 г.

Представляващи
Представляващ: 1200018297 Грациела Иванова Георгиева
Представляващ: 1900018397 Станислав Стоичков Стоянов
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1200018297 Грациела Иванова Георгиева
управител: 1900018397 Станислав Стоичков Стоянов

Съдружници
съдружник: 1200018297 Грациела Иванова Георгиева
съдружник: 1900018397 Станислав Стоичков Стоянов


Печат   Имейл