Адвокатско дружество Гатев, Попова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2800000897
Колегия: Шумен
Адрес: 9700; област: Шумен; община: Шумен; град: гр. Шумен; ул Съединение № 113, ет. 2 Телефон: (054) 832623

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 08.5.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 15.3.2007 г.

Представляващи
Представляващ: 1200002897 Генчо Ганчев Гатев
Начин на представляване: заедно

Управителен съвет
управител: 1200002897 Генчо Ганчев Гатев

Съдружници
съдружник: 1200002897 Генчо Ганчев Гатев
съдружник: 1000016197 Женя Иванова Попова

Печат   Имейл