fbpx

Адвокатско дружество Бъчварови

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2200000497
Колегия: Шумен
Адрес: 9700; област: Шумен; община: Шумен; град: гр. Шумен; ул. Добри Войников 9-13 Телефон: (054) 800020

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 06.4.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 02.3.2006 г.

Представляващи
Представляващ: 1000012397 Светлена Василева Бъчварова
Начин на представляване: заедно

Управителен съвет
управител: 1000012397 Светлена Василева Бъчварова

Съдружници
съдружник: 1500005397 Емилия Георгиева Бъчварова
съдружник: 1000012397 Светлена Василева Бъчварова