1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Адвокатско дружество Гатев, Попова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2800000897
Колегия: Шумен
Адрес: 9700; област: Шумен; община: Шумен; град: гр. Шумен; ул Съединение № 113, ет. 2

Адвокатско дружество Терзийски и Еленкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2300001697
Колегия: Шумен
Адрес: 9700; област: Шумен; община: Шумен; град: гр. Шумен; ул Добри Войников 9 - 13

Адвокатско дружество Исаев, Бенев, Пенева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2300000197
Колегия: Шумен
Адрес: 9700; област: Шумен; община: Шумен; град: Шумен; ул. "Добри Войников" 9-13

Адвокатско дружество Бонева-Геронтиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2100000797
Колегия: Шумен
Адрес: 9700; област: Шумен; община: Шумен; град: гр. Шумен; ул. Съединение 119 а, ет. 1, офис. 10

Адвокатско дружество Бъчварови

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2200000497
Колегия: Шумен
Адрес: 9700; област: Шумен; община: Шумен; град: гр. Шумен; ул. Добри Войников 9-13

Адвокатско дружество Алтунян

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2400001397
Колегия: Шумен
Адрес: 9700; област: Шумен; община: Шумен; град: гр. Шумен; ул Добри Войников 9-13 кантора 13