Адвокатско дружество КОЖУХАРОВ И КО

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2300000163
Колегия: Хасково
Адрес: 6300; област: Хасково; община: Хасково; град: гр. Хасково; ул. "Граф Игнатиев" 17, ет. 4, ап. 10 Телефон: (038) 662965
Факс: (038) 662965

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 12.4.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 02.4.2007 г.

Представляващи
Представляващ: 1000008063 Христо Петров Кожухаров
Начин на представляване: еднолично

Управителен съвет
управител: 1000008063 Христо Петров Кожухаров

Съдружници
съдружник: 1100008863 Атанас Христов Сепетлиев
съдружник: 1000008063 Христо Петров Кожухаров

Печат   Имейл