Адвокатско дружество ИВАНОВ и ГЕНЕВ

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2000000263
Колегия: Хасково
Адрес: 6300; област: Хасково; община: Хасково; град: гр. Хасково; ул. " Преслав " 24, ет. 2, офис. 2 Телефон: (038) 663812
Факс: (038) 663812

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 20.3.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 05.3.2008 г.

Представляващи
Представляващ: 1000006463 Живко Генчев Генев
Представляващ: 1900007163 Иван Николов Иванов
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1000006463 Живко Генчев Генев
управител: 1900007163 Иван Николов Иванов

Съдружници
съдружник: 1000006463 Живко Генчев Генев
съдружник: 1900007163 Иван Николов Иванов

Печат   Имейл