Адвокатско дружество ГУНЧЕВА и АНГЕЛОВ

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2600000363
Колегия: Хасково
Адрес: 6300; област: Хасково; община: Хасково; град: гр. Хасково; бул. " България " 142, вход А, ет. 1 Телефон: (038) 664648
Факс: (038) 629949

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 10.2.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 08.2.2010 г.

Представляващи
Представляващ: 1700003963 Меглена Хари Гунчева
Представляващ: 1700006263 Огнян Ванчев Ангелов
Начин на представляване: поотделно

Управителен съвет
управител: 1700003963 Меглена Хари Гунчева
управител: 1700006263 Огнян Ванчев Ангелов

Съдружници
съдружник: 1700003963 Меглена Хари Гунчева
съдружник: 1700006263 Огнян Ванчев Ангелов

Печат   Имейл