Адвокатско дружество Кънева и Ламбов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2500001160
Колегия: Стара Загора
Адрес: 6000; област: Стара Загора; община: Стара Загора; град: гр. Стара Загора; ул. "Княз Батемберг" 51;, вх. О;, ет. 1;, ап. 2 Телефон: (042) 638679

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 09.4.2008 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №92 / 26.3.2008 г.

Представляващи
Представляващ: 1100008960 Десислава Атанасова Кънева
Представляващ: 1300018060 Любомир Костадинов Ламбов
Начин на представляване: заедно и поотделно

Управителен съвет
управител: 1100008960 Десислава Атанасова Кънева
управител: 1300018060 Любомир Костадинов Ламбов

Съдружници
съдружник: 1100008960 Десислава Атанасова Кънева
съдружник: 1300018060 Любомир Костадинов Ламбов

Печат   Имейл