Адвокатско дружество Йовчева, Тодоров и Даскалов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Идентификация
Личен номер: 2800001360
Колегия: Стара Загора
Адрес: 6000; област: Стара Загора; община: Стара Загора; град: гр. Стара Загора; ул. "Генерал Столетов" 111, ет. 1, ап. 1 Телефон: (042) 620534
Факс: (042) 620534

Статус: Действащо
Дата на първоначално вписване: 05.2.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 14.1.2010 г.

Представляващи
Представляващ: 1700014160 Златина Минчева Йовчева
Представляващ: 1700021560 Милчо Евтимов Тодоров
Представляващ: 1800026560 Петър Светославов Даскалов
Начин на представляване: заедно и поотделно

Управителен съвет
управител: 1700014160 Златина Минчева Йовчева
управител: 1700021560 Милчо Евтимов Тодоров
управител: 1800026560 Петър Светославов Даскалов

Съдружници
съдружник: 1700014160 Златина Минчева Йовчева
съдружник: 1700021560 Милчо Евтимов Тодоров
съдружник: 1800026560 Петър Светославов Даскалов

Печат   Имейл